Dette trenger du til befaring

Skjøtebrev
Målebrev
Ligningsverdi
Kvittering offentlige avgifter/husleie
Forsikringspapirer
Festekontrakt (gjelder kun festetomter)
Årsregnskap (gjelder kun sameier og aksje/andelsleiligheter)
Tegninger
Ferdigattest eller midlertidig bruksattest
Tilleggsdokumentasjon for NS3600 tilstandsanalyse
Dokumentasjon for våtromsarbeider. Bilder eller vann-trykktest av bad.
Samsvarserklæring på elektriske arbeider utført etter 1999
Kursfortegnelse i sikringsskap
Eventuelle tilsynsrapporter for tekniske anlegg og feier
Energiattest
Eventuelle resultat av radonmålinger
Gamle takster
Annen relevant informasjon om boligen