Nordmøre taksering utfører droneinspeksjoner. Ved bestilling vil kunden etter inspeksjon motta en rapport med høyoppløselige bilder over hva som ble avdekket og råd om utbedring. Bruk av drone er svært kostnadsbesparende med tanke på tilkomst ved bruk av lift eller stillas.

Hva vi kan avdekke under inspeksjoner med drone.

 

 • Tilstand på takstein eller andre overflater, manglende skruer og innfesting eller løse takstein.
 • Beslagarbeider, eventuelle skader som kan føre til lekasje.
 • Tette vannrenner eller nedløp.
 • Vedlikehold
 • Råteskader
 • Takvinduer
 • piper
 • Takoppletter

 

Pris: Etter avtale

Vi utfører også undervannsinpeksjoner med ROV

 • Tilstand på kaier, søyler og brygger mm
 • Lokalisering av båtfester
 • Båt / kjølskader
 • Fyllinger
 • Rørføringer