Prisliste

Alle priser er inkl.mva                                                                                                                                  Gjeldene 2024.

Takstoppdrag

  Tilstandsrapport bolig: Inkl.mva
  Tilstandsrapport inkl. areal opptil 150 m2. 16.000
  Tilstandsrapport inkl. areal 150 – 250 m2. 18.000
  Tilstandsrapport inkl. areal og verdi opptil 150 m2. 20.000
  Tilstandsrapport inkl. areal og verdi 150 – 250 m2. 17.000
  Tilstandsrapport inkl. areal og verdi over 250 m2. 19.000
  Fritidsbolig opptil 100 m2. 12.000
     
  Tilstandsrapport Leilighet:  
  Tilstandsrapport inkl. areal opptil 150 m2. 9.500
  Tilstandsrapport inkl. areal og verdi opptil 150 m2. 10.500
     
  Verditakst  
  Verdi- og lånetakst, enebolig. 8.500
  Verdi- og lånetakst, leilighet og fritidsbolig. 7.000
     
  Tillegg tilstandsrapport og verditakst  
  Kjøregodtgjørelse pr.km inkl. reisetid. 26
  Grunnbok. 350
  Energimerking forenklet. 1.800
  Ekstra boenhet. 2.800
  Frittstående bygg som garasje/boder/uthus med oppmåling og generell beskrivelse. 1.800
     
  Andre tjenester  
  Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1. 6.300
  Uavhengig kontroll lufttetthet / termografi tiltaksklasse 1. 7.000
  Tillegg pr. enhet UK våtrom 2.700
  Tillegg pr. enhet UK lufttetthet 2.000
  Reklamasjonstakst

Pris på forespørsel

  Skadetakst Pris på forespørsel
  Næringstakst Pris på forespørsel
  Byggelånsoppfølging Pris på forespørsel
     
   Timehonorarer  
  Timehonorar 1.350 eks.mva.
     
  Innhenting av dokumenter er forutsatt utført av kunde.